KULTUR OG IDRETT

Kultur og idrett

Garn

Meiningsfylte fritidstilbod er viktige for alle aldersgrupper, og er viktig for å motverka einsemd og fremma god psykisk helse . Gode og varierte møteplassar gir livsglede og trivsel. Kultur og idrett skapar nye og sterke fellesskap.

Me vil:

·Støtta opp om tiltak som inkluderer grupper som fell utanfor organisert idrett.

·Setta krav til lag og foreiningar om at aktivitetar for barn og unge ikkje skal vera unødvendig dyre å delta på.

·Kommunen og idrettslaget må saman finna ei løysing for betre toalettforhold på Vikeså stadion.

·Kommunen skal vera med og finansiera felles vaktmeister i området Vikeså stadion/Bjerkreimshallen.

·Arbeida for å utvida kulturskulen slik at nye aktivitetar kan nå nye målgrupper.

·Leggje til rette for betre samarbeid mellom grunnskule og kulturskule om større musikklærarstillingar.

Er du enig med Bjerkreim Arbeiderparti om KULTUR OG IDRETT?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!